NJURSVIKT, HöG PROTEINURI OCH BEHOVET AV PROTEIN I KOSTEN

Njursvikt, hög proteinuri och behovet av protein i kostenRedaktionen
Första förlossningen med kejsarsnitt och andra graviditet
Första förlossningen med kejsarsnitt och andra graviditet
Jag har njursvikt (EGR - 15,1), hög proteinuri - 12,91 g / 24 timmar, kreatinin - 280 mol / l och urea - 29 mmol / l. Jag förbereds för dialys. Vilken diet ska man följa för att sänka lite urea? Jag måste äta mycket protein för att fylla på det också i mitt blod