EXTERN ANESTESI LINDRAR SMäRTA UNDER FöRLOSSNINGEN

EXTERN ANESTESI lindrar smärta under förlossningenRedaktionen
Pseudomembranös kolit - symtom
Pseudomembranös kolit - symtom
En epidural är bra för smärta vid förlossningen, men kvinnor vet fortfarande inte mycket om en epidural i förlossningen - och deras rädsla är överdriven. Vi pratar med Dr. Krystyna Grali om denna metod för att lindra smärta i arbetet