HåRDA OCH MJUKA DROGER: KLASSIFICERING, TYPER, HANDLING
Huvud / Psykologi / 2020

Hårda och mjuka droger: klassificering, typer, handlingRedaktionen
Första förlossningen med kejsarsnitt och andra graviditet
Första förlossningen med kejsarsnitt och andra graviditet
Vi delar upp droger i hårda och mjuka droger - denna uppdelning har blivit en permanent del av det sociala medvetandet, även om det är av avtalsmässig karaktär och inte bestäms av några regler. De psykoaktiva ämnena med den största potentialen för missbruk anses vara hårda