ANTI-NEURONALA ANTIKROPPAR: FORSKNING. HUR TOLKAR MAN DERAS RESULTAT?
Huvud / Kolla Upp / 2020

Anti-neuronala antikroppar: forskning. Hur tolkar man deras resultat?Redaktionen
Preventivmedel och på kort sikt
Preventivmedel och på kort sikt
Anti-neuronala antikroppar är en typ av autoantikropp som attackerar och förstör nervsystemet. Så om störande neurologiska symtom uppträder, t.ex. rörelsestörningar, pares eller symtom som tyder på psykisk sjukdom (t.ex. personlighetsförändringar,