ÖPPNING AV EN UTSTäLLNING SOM äGNAS åT SäLLSYNTA SJUKDOMAR I POLEN
Huvud / Nyheter / 2020

Öppning av en utställning som ägnas åt sällsynta sjukdomar i PolenRedaktionen
Tom graviditetsblåsan - vad betyder det?
Tom graviditetsblåsan - vad betyder det?
Den 11 juni 2019 invigdes en informations- och utbildningsutställning i Sejm i Republiken Polen. "RARE TO DATE?", Tillägnad frågorna om sällsynta sjukdomar och behovet av att införa ett system för specialiserad samordnad vård för patienter och deras familjer. Arrangören