MANIPULATIONSMETODER - 5 TEKNIKER FöR ATT PåVERKA MäNNISKOR
Huvud / Psykologi / 2020

Manipulationsmetoder - 5 tekniker för att påverka människorRedaktionen
Behandling av en sköldkörtelnodul under graviditet
Behandling av en sköldkörtelnodul under graviditet
Kunskap om manipuleringsmetoder behöver inte leda till exploatering av människor - kunskap om manipulationstekniker är värt att lära sig att skydda sig från tricksters som byter ut vår naivitet. Ibland kan oskyldiga beteende skymma