HUR LäNGE VARAR HUMöRSVäNGNINGAR I KLIMAKTERIET?
Huvud / Psykologi / 2020

Hur länge varar humörsvängningar i klimakteriet?Redaktionen
Första förlossningen med kejsarsnitt och andra graviditet
Första förlossningen med kejsarsnitt och andra graviditet
Hur länge varar humörsvängningar i klimakteriet? Går det? Min fru vill avsluta vårt 27-åriga förhållande. Tvekan kan pågå länge - kanske hustrun bör se sin gynekolog för att överväga att införa behandling