TYROSINKINASHäMMARE VID BEHANDLING MOT CANCER
Huvud / Hälsa / 2020

Tyrosinkinashämmare vid behandling mot cancerRedaktionen
Strejka på sjukhus i Buenos Aires
Strejka på sjukhus i Buenos Aires
Tyrosinkinashämmare är läkemedel som används vid behandling av cancer. Verkan av denna grupp av ämnen är baserad på att blockera en specifik typ av enzymer - tyrosinkinaser. Studier från de senaste 30 åren har visat att dessa enzymer uppvisar följande: