UTESLUTER SEN äGGLOSSNING GRAVIDITET?
Huvud / Hälsa / 2020

Utesluter sen ägglossning graviditet?Redaktionen
Coronavirus - Vad du behöver veta? Webinar med lek. med Michał Sutkowski
Coronavirus - Vad du behöver veta? Webinar med lek. med Michał Sutkowski
Jag är 20 år gammal, nyligen, när jag besökte din gynekolog, hörde jag att min cykel stördes (även om jag har en period var 28: e eller 30: e dag) och jag har antagligen inte ägglossning eller har det sent, efter 20 (som den här månaden). Utesluter detta chanserna att komma in