FREKVENT HANDTVäTT
Huvud / Psykologi / 2020

Frekvent handtvättRedaktionen
Kost efter total gastrektomi
Kost efter total gastrektomi
Mitt problem är att tvätta händerna för mycket, jag tvättar händerna mycket ofta och noggrant och jag har fortfarande en känsla av att det finns bakterier på dem. Jag tvättar händerna flera gånger efter att ha använt toaletten. Räcker det att tvätta händerna en gång eller noggrant, även efter kontakt med blod eller urin