FREKVENT TVäTT FöRKORTAR LIVSLäNGDEN? JA, OCH DET FINNS BEVIS FöR DET!
Huvud / Annorlunda / 2020

Frekvent tvätt förkortar livslängden? Ja, och det finns bevis för det!Redaktionen
Kliande penis efter samlag
Kliande penis efter samlag
Vårt matsmältningssystem är ett fantastiskt mikrokosmos där varje bakteriesamhälle, varje stam har sin plats och sin tilldelade funktion. Detta är mikrobiomet - biljoner bakterier som lever i oss. Men en typisk västerländsk diet och alltför steril