EGEN MAT På SJUKHUSET
Huvud / Kolla Upp / 2020

Egen mat på sjukhusetRedaktionen
Kan du bli gravid under klimakteriet?
Kan du bli gravid under klimakteriet?
Måste jag använda sjukhusmatsalen under behandlingen? Kan jag mata mig själv? Det finns ingen skyldighet för patienten att använda sjukhusmatsalen, men patienten bör följa läkarens anvisningar och den föreskrivna kosten