TRAKEOSTOMI
Huvud / Hälsa / 2020

TrakeostomiRedaktionen
Coronavirus - Vad du behöver veta? Webinar med lek. med Michał Sutkowski
Coronavirus - Vad du behöver veta? Webinar med lek. med Michał Sutkowski
TRACHEOSTOMY är öppningen i luftrörets främre vägg genom vilken trakeostomiröret förs in. Det låter dig andas fritt, förbi de övre luftvägarna. Det kirurgiska ingreppet för att skapa en tracheoSTOMY kallas en tracheoTOMY