TA P-PILLER UTAN AVBROTT
Huvud / nyheter / 2019

Ta p-piller utan avbrottRedaktionen
Kost efter total gastrektomi
Kost efter total gastrektomi
Experter har påpekat att avbrutna preventivcykler inte är säkrare.Den kombinerade preventivpilleren kan konsumeras kontinuerligt, det vill säga varje dag i månaden utan skadliga effekter på hälsan, vilket meddelades av College of Sexual and Reproductive Health (FSRH) från College Royal Obstetricians and Gynecologists, Storbritannien. Fram t