HöFTLED - NäR BEHöVS EN ENDOPROTES?
Huvud / Hälsa / 2020

Höftled - när behövs en endoprotes?Redaktionen
Kost efter total gastrektomi
Kost efter total gastrektomi
När din egen höftled vägrar att lyda kan den i många fall ersättas med en konstgjord. Kvaliteten på endoproteser som för närvarande finns garanterar färre och färre komplikationer. Man måste dock komma ihåg att ingen konstgjord damm helt kan ersätta den naturliga. också