KONVERSATION MED EN 12-åRING, INLäRNINGSPROBLEM

Konversation med en 12-åring, inlärningsproblemRedaktionen
Kan du bli gravid under klimakteriet?
Kan du bli gravid under klimakteriet?
Jag har problem med min 12 år gamla son. Problemet är med vetenskapen. Min son föll fruktansvärt i den. Han har dåliga betyg, gör inte läxor. Nyligen har hon fått kommentarer från lärare, som att prata i klassen eller uppför sig fel. Upp till mitten av 5: e klass mycket