SKöLDKöRTELKIRURGI. NäR äR DET NöDVäNDIGT ATT OPERERA SKöLDKöRTELN?
Huvud / Hälsa / 2020

Sköldkörtelkirurgi. När är det nödvändigt att operera sköldkörteln?Redaktionen
Kost efter total gastrektomi
Kost efter total gastrektomi
Kirurgi av sköldkörteln kan vara nödvändig när du har struma, hypertyreoidism eller påtagliga klumpar. Beslutet att avlägsna en sjuk körtel föregås alltid av en serie specialundersökningar, och omfattningen av dess excision beror på beslutet