RIKSOMFATTANDE KAMPANJ "OVARIAL DIAGNOSTICS - DIN BERäTTELSE BEHöVER INTE VARA SKADLIG ..."
Huvud / Nyheter / 2020

Riksomfattande kampanj "Ovarial diagnostics - Din berättelse behöver inte vara skadlig ..."Redaktionen
Strejka på sjukhus i Buenos Aires
Strejka på sjukhus i Buenos Aires
27 oktober i åri Warszawa lanserades den andra upplagan av National Social Campaign "Ovarian diagnostics - your story needs to be malicious". Kampanjen syftar till att uppmuntra kvinnor att genomgå gynekologiska och genetiska tester. Hennes ambassadörer