CANCER ELLER CANCER? HUR äR DET - äR VARJE TUMöRCANCER?
Huvud / Hälsa / 2020

Cancer eller cancer? Hur är det - är varje tumörcancer?Redaktionen
Coronavirus - Vad du behöver veta? Webinar med lek. med Michał Sutkowski
Coronavirus - Vad du behöver veta? Webinar med lek. med Michał Sutkowski
Cancer, cancer - vi använder dessa ord i allmänhet. Men inom medicinsk terminologi finns det mer precision. Cancer är ett bredare begrepp och cancer är ett av de maligna tumörerna. Ta reda på vad som exakt är skillnaden mellan cancer och cancer. Är en cancer