LANGERHANS CELLER - VAD äR DE OCH HUR FUNGERAR DE? FUNKTIONER AV LANGERHANS-CELLER
Huvud / Hälsa / 2020

Langerhans celler - vad är de och hur fungerar de? Funktioner av Langerhans-cellerRedaktionen
Tom graviditetsblåsan - vad betyder det?
Tom graviditetsblåsan - vad betyder det?
Langerhans-celler är celler som spelar en nyckelroll i hudens immunmekanismer. Langerhans-celler koloniserar vår epidermis och känner igen de antigener som förekommer i den. Trots många års forskning flyr Langerhans-celler fortfarande världen