SYFILIS I NERVSYSTEMET: SYMTOM OCH BEHANDLING
Huvud / Hälsa / 2020

Syfilis i nervsystemet: symtom och behandlingRedaktionen
Kost efter total gastrektomi
Kost efter total gastrektomi
Syfilis i nervsystemet kan vara annorlunda, ibland är diagnosen svår - initialt hos en patient med syfilis i nervsystemet kan till exempel misstänks demenssyndrom. CNS-syfilis kan behandlas effektivt, men behandlingen bör genomföras snabbt - det kommer att uppstå