HUR UPPFYLLER JAG ETT RECIPE UTFäRDAT I POLEN I EU-LäNDERNA? KONTROLLERA VAR DU INTE FYLLER DET POLSKA RECEPTET!
Huvud / Kolla Upp / 2020

Hur uppfyller jag ett RECIPE utfärdat i Polen i EU-länderna? Kontrollera var du inte fyller det polska receptet!Redaktionen
Böjer huvudet mot bröstet under förlossningen
Böjer huvudet mot bröstet under förlossningen
Nyligen har det pratats mycket om implementeringen av recept som utfärdats utomlands i Polen och vice versa. Detta problem regleras av det senaste direktivet om fritt val av land och behandlingsplats för patienter från EU-länder. Detta introducerar den ömsesidiga principen