VAD äR PLASMA OCH VARFöR HJäLPER DET TILL ATT BEKäMPA KORONAVIRUSET? SJUKHUS LETAR EFTER REKONVALESENTER
Huvud / Nyheter / 2020

Vad är plasma och varför hjälper det till att bekämpa koronaviruset? Sjukhus letar efter rekonvalesenterRedaktionen
Preventivmedel och på kort sikt
Preventivmedel och på kort sikt
Blodplasma från personer som har fått COVID och återhämtat sig hjälper till att behandla koronaviruspatienter. Sjukhus börjar ta blod från villiga rekonvalesenter som kommer fram för att hjälpa andra patienter. Kontrollera att du uppfyller de villkor som anges av