BRIST På FöRäLDRARNAS FöRTROENDE
Huvud / Psykologi / 2020

Brist på föräldrarnas förtroendeRedaktionen
Luftföroreningar äventyrar spädbarn
Luftföroreningar äventyrar spädbarn
Jag är över 16 år och jag har aldrig riktigt gillat mina föräldrar när det gäller alkohol eller något annat. Om jag dricker börjar jag minska eftersom jag vet att jag inte kan komma hem full. Ibland är jag sen, det är svårt för mig att nå den bestämda tiden, men min