VåRDBIDRAG FRAM TILL SLUTET AV LäSåRET!
Huvud / Nyheter / 2020

Vårdbidrag fram till slutet av läsåret!Redaktionen
Kost efter total gastrektomi
Kost efter total gastrektomi
Lagstiftningsarbete pågår för att förlänga vårdbidraget för föräldrar till barn fram till 8 års ålder. Det populärt kallade "vård" skulle förlängas till 28 juni. Biträdande minister för familjeministeriet, Stanisław Szwed, meddelade att lagstiftningsarbetet var