REAKTIVA STöRNINGAR KAN FöREKOMMA HOS NåGON AV OSS. HUR KäNNER MAN IGEN DEM?
Huvud / Hälsa / 2020

Reaktiva störningar kan förekomma hos någon av oss. Hur känner man igen dem?Redaktionen
Tom graviditetsblåsan - vad betyder det?
Tom graviditetsblåsan - vad betyder det?
Reaktiva störningar uppstår när en person inte klarar av sina reaktioner på de upplevda upplevelserna. Det kan leda till separation med en partner, byte av skola eller bostadsort - av denna anledning reaktiva störningar