PET-CT EMISSION TOMOGRAPHY - HUR SER UNDERSöKNINGEN UT? INDIKATIONER FöR PET-CT
Huvud / Kolla Upp / 2020

PET-CT Emission Tomography - hur ser undersökningen ut? Indikationer för PET-CTRedaktionen
Luftföroreningar äventyrar spädbarn
Luftföroreningar äventyrar spädbarn
Positron Emission Tomography (PET-CT) är ett modernt test som kan användas för att upptäcka och övervaka behandlingen av olika sjukdomar, särskilt cancer. Dess största fördel är att den låter dig upptäcka även små förändringar