ETT BANBRYTANDE LäKEMEDEL FöR PARKINSONS OCH NY BIOMEDICINSK TEKNIK
Huvud / Nyheter / 2020

Ett banbrytande läkemedel för Parkinsons och ny biomedicinsk teknikRedaktionen
Strejka på sjukhus i Buenos Aires
Strejka på sjukhus i Buenos Aires
Vi känner till de bästa europeiska nystartade företagen inom medicin och hälso- och sjukvård. De tilldelade projekten inkluderar ett innovativt läkemedel för Parkinsons sjukdom, ett projekt av en kontaktfri anordning för diagnostik för sömnapné i hemmet och ultraljudsteknik.