HUR FORTSäTTER JAG ATT TA NOVYNETTE-TABLETTER OM JAG HAR TAGIT 2 På EN DAG?
Huvud / Hälsa / 2020

Hur fortsätter jag att ta Novynette-tabletter om jag har tagit 2 på en dag?Redaktionen
Coronavirus - Vad du behöver veta? Webinar med lek. med Michał Sutkowski
Coronavirus - Vad du behöver veta? Webinar med lek. med Michał Sutkowski
Nyligen fick jag reda på att jag en dag tog 2 preventivpiller (Novynette) och jag fortsätter att ta dem. Ska jag ta en tablett från den nya förpackningen dag 21, när jag ska ta den sista tabletten, eller bara avsluta denna förpackning (21 tabletter)