TOLKNING AV UNDERSöKNINGSRESULTATEN EFTER CURETTAGE
Huvud / Hälsa / 2020

Tolkning av undersökningsresultaten efter curettageRedaktionen
Kost efter total gastrektomi
Kost efter total gastrektomi
Tolk resultaten av den histopatologiska undersökningen efter curettage. Missfallet slutade vid 8 veckor Fram till 7 tc utvecklades fostret normalt, hjärtfrekvens vid 7 tc - 154. Första graviditeten - missfall vid 8 tc - partiell mol. Andra graviditeten - efter 1,5 år