FUNKTION AV äGGSTOCKARNA EFTER AVLäGSNANDE AV LIVMODERKROPPEN
Huvud / Hälsa / 2020

Funktion av äggstockarna efter avlägsnande av livmoderkroppenRedaktionen
Undvik skakat baby-syndrom: lugna gråtande
Undvik skakat baby-syndrom: lugna gråtande
Jag är 38 år gammal. Jag skulle vilja veta hur resten av livet ser ut efter borttagning av livmodern och äggledarna. Fungerar äggstockarna som lämnas åt sig själva normalt eller riskerar jag att få en för tidig klimakteriet? Hur länge fungerar äggstockarna efter en sådan operation? Äggstockar