KOMMER APOTEKARE ATT LEVERERA LäKEMEDEL TILL PERSONER MED FUNKTIONSNEDSäTTNING?
Huvud / Nyheter / 2020

Kommer apotekare att leverera läkemedel till personer med funktionsnedsättning?Redaktionen
Coronavirus - Vad du behöver veta? Webinar med lek. med Michał Sutkowski
Coronavirus - Vad du behöver veta? Webinar med lek. med Michał Sutkowski
Hälsoministeriet har meddelat ändringar av bestämmelserna i läkemedelslagen om postorderförsäljning av läkemedel för personer med funktionsnedsättning. Enligt den nya idén kommer apotekare att leverera receptbelagda läkemedel till funktionshindrade patienters hem