DET FINNS EN DRAMATISK BRIST På BLOD I POLEN!
Huvud / Nyheter / 2020

Det finns en dramatisk brist på blod i Polen!Redaktionen
Tom graviditetsblåsan - vad betyder det?
Tom graviditetsblåsan - vad betyder det?
På grund av semesterperioden och den epidemiologiska situationen har vårt land en dramatisk blodbrist. Situationen blir mycket allvarlig, så regionala blodgivnings- och hemoterapicentra vädjar om donation. Nästan allas blod saknas