PRODUKTFöRPACKNING: NYA RIKTLINJER FöR FöREBYGGANDE
Huvud / Hälsa / 2020

Produktförpackning: nya riktlinjer för förebyggandeRedaktionen
Tom graviditetsblåsan - vad betyder det?
Tom graviditetsblåsan - vad betyder det?
Information om värmevärdet för produkter som placeras på förpackningen räcker inte för att hindra oss från att äta dem. Det är också nödvändigt att ange hur mycket tid vi måste ägna fysisk ansträngning för att använda energin i dessa produkter. Detta är ett överklagande