INTE EN UTAN TVå NYA VåGOR AV EN PANDEMI? EN STöRANDE MILITäR RAPPORT
Huvud / Nyheter / 2020

Inte en utan två nya vågor av en pandemi? En störande militär rapportRedaktionen
Tom graviditetsblåsan - vad betyder det?
Tom graviditetsblåsan - vad betyder det?
Under de kommande två åren kommer vi inte att möta en, utan två nya vågor av koronaviruspandemin? Sådana störande slutsatser kan dras från den spanska arméns rapport. Enligt rapporten kommer allmänheten aldrig att bli 100% immun mot coronavirus