VILKA CANCERFORMER DRABBAR KVINNOR I POLEN MEST? RAPPORTERA
Huvud / Hälsa / 2020

Vilka cancerformer drabbar kvinnor i Polen mest? RAPPORTERARedaktionen
Undvik skakat baby-syndrom: lugna gråtande
Undvik skakat baby-syndrom: lugna gråtande
Statistik över cancerincidens bland kvinnor visar att polska kvinnor lider av lungcancer allt oftare. Rapporten publicerad av National Institute of Public Health visar att förekomsten av maligna tumörer är högre än i EU-länderna.