ASTMATISKA PATIENTER LIDER AV MER DEPRESSIVA KÄNSLOMÄSSIGA REAKTIONER OCH SORG ÄN ANDRA MÄNNISKOR
Huvud / nyheter / 2019

Astmatiska patienter lider mer depressiva känslomässiga reaktioner och sorg än andra människorRedaktionen
Kost efter total gastrektomi
Kost efter total gastrektomi
Fredag ​​22 mars 2013.- Astma är en mycket vanlig inflammatorisk sjukdom med kända triggers: infektioner, allergener, övningar. Det har emellertid sagts att emotionella aspekter väsentligt påverkar utvecklingen av sjukdomen. En studie där flera spanska sjukhus har deltagit har undersökt denna aspekt, analyserat skillnaderna mellan känslomässiga reaktioner (ångest, sorg-depression) hos friska människor och astmatiska patienter och undersökt sambandet mellan dessa emotionella aspekter och de olika Facetter av sjukdomen. Forskningen, d