HUSKONBITET - VAD HAN BEHöVER OCH HUR HAN SKA HANTERA HONOM
Huvud / Hälsa / 2020

HUSKONBITET - vad han behöver och hur han ska hantera honomRedaktionen
Tom graviditetsblåsan - vad betyder det?
Tom graviditetsblåsan - vad betyder det?
I århundraden har kaniner fötts upp för päls och kött. Det var först på 1800-talet som de blev husdjur. De började miniatyriseras - för att göra människor roligare.Men det betyder inte att vi kan behandla kaninen som en maskot. Läs hur han bryr sig