HEAD MR-TOLKNING I MS
Huvud / Hälsa / 2020

Head MR-tolkning i MSRedaktionen
Coronavirus - Vad du behöver veta? Webinar med lek. med Michał Sutkowski
Coronavirus - Vad du behöver veta? Webinar med lek. med Michał Sutkowski
I juni i år fick jag diagnosen MS på grundval av en MR-undersökning och symtom på lätt pares på vänster sida. Efter sjukhusvistelse återgick allt till det normala, inga symtom på sjukdomen. Sedan visade MR-bilden två fokuser - en