MARFANS SJUKDOM - SYMTOM
Huvud / ordlista / 2013

Marfans sjukdom - symtomRedaktionen
Coronavirus - Vad du behöver veta? Webinar med lek. med Michał Sutkowski
Coronavirus - Vad du behöver veta? Webinar med lek. med Michał Sutkowski
definitioner Marfans sjukdom eller syndrom är en sällsynt sjukdom av genetiskt ursprung. Det orsakas av en abnormitet av ett protein som kallas fibrillin typ 1. Denna sjukdom drabbar alla organ i människokroppen, särskilt ögonen, skelettet och hjärt-kärlsystemet. Aorta påverkas också, därav dess svårighetsgrad, eftersom den kan orsaka aortabrott eller dissektion. Det visar