DOG LYME-SJUKDOM - äR DET HäRDBART? DIAGNOSTIK OCH SYMTOM
Huvud / Hälsa / 2020

Dog Lyme-sjukdom - är det härdbart? Diagnostik och symtomRedaktionen
Strejka på sjukhus i Buenos Aires
Strejka på sjukhus i Buenos Aires
Lyme-sjukdomen hos en hund är en fästbåren sjukdom. Även om det är mindre vanligt än den mänskliga formen av denna infektion och också mindre vanligt än fästingburna babesios hos hundar, är det en allvarlig sjukdom som kräver antibiotikabehandling. Lyme sjukdom hos hundar detta