LEDIGHET OCH SJUKFRåNVARO FöR TVå ARBETSGIVARE
Huvud / Kolla Upp / 2020

Ledighet och sjukfrånvaro för två arbetsgivareRedaktionen
Behandling av en sköldkörtelnodul under graviditet
Behandling av en sköldkörtelnodul under graviditet
Jag är anställd enligt ett anställningsavtal på två platser. Kan jag ta semesterledighet på ett ställe och sjukledighet på ett annat ställe? Ett sådant beteende hos den anställde kommer säkert att väcka mycket kontroverser och kan bli föremål för utredningar