ANTI-TSHR-ANTIKROPPAR: STUDIENS GåNG, RESULTAT, PRIS
Huvud / Kolla Upp / 2020

Anti-TSHR-antikroppar: studiens gång, resultat, prisRedaktionen
Strejka på sjukhus i Buenos Aires
Strejka på sjukhus i Buenos Aires
Anti-TSHR-antikroppar är autoantikroppar riktade mot tyrotropinreceptorn (TSHR). Anti-TSHR-antikroppar är en specifik markör för diagnos av Graves sjukdom, den vanligaste orsaken till hypertyreoidism