HUR åLDRAS NERVSYSTEMET?
Huvud / Annorlunda / 2020

Hur åldras nervsystemet?Redaktionen
Första förlossningen med kejsarsnitt och andra graviditet
Första förlossningen med kejsarsnitt och andra graviditet
Åldrande av nervsystemet är en process som inte helt kan förhindras - det är ju helt naturligt - men det finns sätt att sakta ner det. Men exakt vad är förändringarna till följd av nervsystemets åldrande?