HUR MAN BEHANDLAR STEROIDERYTEM
Huvud / Hälsa / 2020

Hur man behandlar steroiderytemRedaktionen
Strejka på sjukhus i Buenos Aires
Strejka på sjukhus i Buenos Aires
I ett år nu har jag haft problem med ansiktsförändringar. Detta är möjligen en steroid erytem efter användning av Cultivate i 4 år. Jag tar medicin och går till kryoterapi (jag har redan varit sju gånger och det har inte mycket effekt - ibland är det bättre och ibland är det värre). Jag skulle vilja ta reda på det