KRABBES SJUKDOM - EN GENETISK METABOLISK SJUKDOM
Huvud / Hälsa / 2020

Krabbes sjukdom - en genetisk metabolisk sjukdomRedaktionen
Coronavirus - Vad du behöver veta? Webinar med lek. med Michał Sutkowski
Coronavirus - Vad du behöver veta? Webinar med lek. med Michał Sutkowski
Krabbesjukdom (globoid leukodystrofi) är en lite känd, mycket sällsynt genetisk sjukdom som främst drabbar det perifera och centrala nervsystemet. Klassiskt Krabbesjukdom drabbar nyfödda, men det kan också hända senare i livet