CORONAVIRUS: DET FINNS NYA WHO-REKOMMENDATIONER. MASKER På KONTOR, SKOLOR, GYM
Huvud / Nyheter / 2020

Coronavirus: Det finns nya WHO-rekommendationer. Masker på kontor, skolor, gymRedaktionen
Kost efter total gastrektomi
Kost efter total gastrektomi
Världshälsoorganisationen har ändrat sina rekommendationer för skydd mot koronavirus. WHO-experter föreslår bland annat att alla som befinner sig i ett trångt utrymme med människor de inte bor med ska bära en mask på grund av risken för exponering i luften.